เงื่อนไขการใช้บริการ

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

  • เมื่อผู้ซื้อยืนยันการสั่งซื้อแล้ว ต้องชำระเงินภายใน 3 วัน หากเกินกำหนด รายการสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกยกเลิก

นโยบายการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า   

เงื่อนไขการใช้บริการการจัดส่ง 

1.ระยะเวลาในการจัดส่ง จะเฉพาะวันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

   *สินค้า Pre-Order อาจส่งผลให้มีระยะเวลาจัดส่งเกินจากที่ระบุไว้

2.บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

  • สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี เพิ่มเติมโปรดติดต่อ ShopBritaxUSA โทร. +6681 824 3887

เง

Visitors: 104,340