การรับประกันสินค้า

ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ   

 

ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับประกันสินค้าร้าน ShopBritaxUSA

  • เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ควรเก็บหลักฐานการซื้อสินค้าไว้
  • การรับประกันสินค้ามีอายุ 2 ปี (สำหรับรถเข็น) และ1ปีสำหรับคาร์ซีท(ดูจากใบเสร็จ)
  • การรับประกันมีผลกับสินค้าที่มีข้อบกพร่องของการผลิตจากโรงงาน Britax 

เงื่อนไขใดบ้างที่ ไม่สามารถใช้การประกันสินค้าร้าน ShopBritaxUSA

  • ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
  • การไม่ปฎิบัติตามคำแนะนำของคู่มือสินค้า
  • การใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของ Britax หรือ ไม่ได้ถูกแนะนำจาก Britax เพราะอาจส่งผลให้ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
  • การซื้อสินค้าคาร์ซีทมือสองหรือซื้อจากช่องทางอื่นที่ไม่ใช่เป็นตัวแทนจาก BritaxUSA

.................................................................................................................................

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ควรเก็บหลักฐานการสั่งซื้อสินค้าไว้ด้วย

.................................................................................................................................

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร  081-827-3887

Visitors: 104,337